• ԴիջիԹեք էքսպո
 • Մամլո ասուլիս /ԻԿՄ
 • Երթ դեպի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր
 • CE
 • Ձմեռը ՀՖՀՀ-ում

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին:

Տևողությունը

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Ընդունելությունը

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների:
ՀՖՀՀ Licence/Բակալավրիատ ընդունելության մրցույթը բաղկացած է հայերեն և օտար լեզուների (ըստ դիմորդի ընտրության` ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն), հասարակագիտության ու մաթեմատիկայի գրավոր քննություններից:

Քննությունների օրերն ու ժամերը

2018-2019 ուսումնական տարվա բակալավրիատի ընդունելության քննությունները կկազմակերպվեն 2018թ. հունիսի 20-ից 30-ը:

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը

2018թ.-ի մայիսի 14-ից հունիսի 15-ն է` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ (ներբեռնելի)
 • Միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
 • 3x4 չափի երկու լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկ
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր  (7200 դրամ)
 • Կամընտրական առարկաների ընտրություն

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Հեռ. (010) 24 96 47

Էլ. հասցե.  communication@ufar.am

Դիմորդի ուղեցույց 2018-2019

2018թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ժամանակ տրվող բանաձևեր