• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Ֆունկցիոնալ կազմակերպչական կառուցվածք