Մարքեթինգի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Մարքեթինգը երիտասարդ, բայց շատ հեռանկարային և ունիվերսալ մասնագիտություն է․ բոլոր ընկերություններն ու կազմակերպությունները, լինեն պետական թե մասնավոր ոլորտի, միջազգային թե հասարակական, մարքեթոլոգների կարիք ունեն իրենց արտադրանքն ու ապրանքանիշը զարգացնելու համար։ Այս մասնագետները պահանջված են տնտեսության բոլոր բնագավառներում (ՏՏ, արդյունաբերություն, առողջապահություն, և այլն)։

ՀՖՀՀ-ի Մարքեթինգի ֆակուլտետն առաջարկում է ուսանողի մասնագիտական ծրագրերին համապատասխան կրթություն։ Գործնական պարապմունքների մասնաբաժինը մեծ է, ինչը թույլ է տալիս արագ աշխատանք գտնել ըստ մասնագիտության և ինտեգրվել մասնագիտական կյանքին։

 

Աշխատանքային հեռանկարներ․

 • Կազմակերպության/ընկերության ղեկավար,
 • Կոմերցիոն տնօրեն,
 • Մարքեթինգի/վաճառքի տնօրեն,
 • Գովազդային գործակալության տնօրեն,
 • Միջազգային առևտրի պատասխանատու,
 • Հանրային կապերի (PR) մենեջեր,
 • Բրենդ մենեջեր,
 • Ծրագրերի ղեկավար,
 • Մերչենդայզեր,
 • Բիզնես վերլուծաբան։

 

Կրթության շարունակություն մագիստրատուրայում հետևյալ մասնագիտացումներով․

 • Մարքեթինգ և վաճառք,
 • Մարքեթինգային (թվային միջազգային, միջմշակութային,) հաղորդակցություն,
 • Բիզնեսի կառավարում,
 • Գովազդ և հանրային կապեր,
 • Միջազգային առևտուր։

Մարքեթինգի ֆակուլտետի դեկան Նաիրա Հայրապետյան

Մարքեթինգի ֆակուլտետի համադեկան Ժան-Բատիստ Կարտիե

 

Դիպլոմները

Մարքեթինգի ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան. Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա

 • Կառավարման Լիսանս, մասնագիտացումը՝ Մարքեթինգ /համապատասխան Բակալավր:
 • Մարքեթինգի և վաճառքի Մաստեր  /համապատասխան Մագիստրատուրա

Ուսումնական պլան

Բակալավրիատ, կուրս Ա

Կիսամյակ Ա 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Տնտեսագիտության հիմունքներ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ինֆորմատիկա

3

21 ժամ

Կառավարման հիմունքներ

5

19.5 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ
 

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Հայկական քաղաքակրթություն, Տրամաբանություն, Հայոց լեզու, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Կիսամյակ Ա 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Նկարագրական վիճակագրություն

5

21 ժամ

Հայաստանի տնտեսություն

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Մարքեթինգի հիմունքներ

5

24 ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Ընդհանուր Փիլիսոփայություն, Հայոց լեզու, Քաղաքացիական պաշտպանություն և առաջին օգնություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Բակալավրիատ, կուրս 1

Կիսամյակ 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 1

4

27 ժամ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Իրավունքի հիմունքներ

3

19.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Հռետորություն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Կիսամյակ 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 2

4

27 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ընկերությունների իրավունք

2

22.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Էթիկա, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Բակալավրիատ, կուրս 2

Կիսամյակ 3

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Կառավարչական հաշվապահություն 1. ինքնարժեքի վերլուծություն և որոշումների կայացում

3

31.5 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 2 - Կառավարման տնտեսագիտություն

3

24 ժամ

Հասարակայնության հետ կապեր

4

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությունները կառավարման խնդիրներում (օպտիմիզացիայի մեթոդներ, ժամանակային շարքեր և կանխատեսումներ)

4

37.5 ժամ

Որակական և քանակական մեթոդներ

4

24 ժամ

Արտադրության կառավարում

2

27 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք

2

24 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 4

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Ռազմավարական մարքեթինգ

5

24 ժամ

***Հաղորդակցությունը վաճառքում

4

16.5 ժամ

Կառավարչական հաշվապահություն 2. կանխատեսային կառավարում

2

31.5 ժամ

Մարքեթինգ միքս

4

24 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 2. տնտեսական քաղաքականություններ

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Վիճակագրական մեթոդներ. տվյալների վերլուծություն Sphinx-ի և SPSS-ի օգնությամբ

3

33 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Մասնագիտական ռազմավարական մարքեթինգ

2

15 ժամ

Աշխատանքային իրավունք

2

19.5 ժամ

Անհատական և մասնագիտական նախագիծ 1 21 ժամ

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

Բակալավրիատ, կուրս 3

Կիսամյակ 5

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Մերչնդայզինգ

5

24 ժամ

***Մարքեթինգային պլան

5

24 ժամ

Կառավարչական հաշվապահություն 2․ կանխատեսային կառավարում 2 31․5 ժամ

Ֆրանսերեն

3

80 ժամ

Ֆինանսական վերլուծություն․ ամփոփ փաստաթղթերի վերլուծություն

2

24 ժամ

Հարկեր

2

24 ժամ

Նախագծերի կառավարում

3

24 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

Տեղեկատվական համակարգեր

2

27 ժամ

Որակի կառավարում

3

24 ժամ

Բանկ և ֆինանսական շուկա

2

24 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 6

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Վաճառքի տեխնիկա

4

24 ժամ

*** Բիզնես պլան

4

31․5 ժամ

*** Ձեռնարկության հաղորդակցություն

4

16.5 ժամ

Միջազգային տնտեսագիտություն

2

24 ժամ

*** Ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Ֆրանսերեն - դիպլոմ B2

3

63 ժամ

***Ռազմավարական կառավարում

3

24 ժամ

Ինտերնետ մարքեթինգ 3 24 ժամ

Պրակտիկայի հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում

3

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 1

Կիսամյակ 7

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Առևտրային բանակցություն

5

27 ժամ

Բանկային մարքեթինգ

5

24 ժամ

*** Ծառայությունների մարքեթինգ

5

24 ժամ

Հաղորդակցությունը ծառայությունների ոլորտում լրատվամիջոցներով և առանց

5

24 ժամ

Միջմշակութային կառավարում

3

24 ժամ

Փոփոխությունների կառավարում

3

24 ժամ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

2

24 ժամ

*** Ամփոփիչ աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 8

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Սպառողի վարքագիծ

5

24 ժամ

*** Սննդամթերքի մարքեթինգ

5

24 ժամ

*** Գործարար էթիկա և կառավարչական պարտավորություններ

4

16.5 ժամ

*** Միջազգային մարքեթինգ

5

16.5 ժամ

Գովազդ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Ամփոփիչ աշխատանք (եռամսյա պրակտիկա) և պաշտպանություն

4

-

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 2

Կիսամյակ 9

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Վաճառքի աշխատուժի կառավարում և առևտրային գործունեություն

4

16.5 ժամ

***Ապրանքանիշի կառավարում

4

24 ժամ

*** Խոշոր հաշիվների պահպանում

3

16.5 ժամ

*** Մարքեթինգ ապահովագրություն

4

16.5 ժամ

Մարքեթինգ B to B

3

24 ժամ

Միջազգային գնումներ

3

24 ժամ

Մեդիա պլանավորում

2

24 ժամ

Միջազգային առևտրի իրավունք

2

24 ժամ

Նոր ապրանքների մշակում և թողարկում

3

24 ժամ

*** Ամփոփիչ աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 10

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Հարցումների տվյալների վերլուծություն

4

16.5 ժամ

Միջազգային տրանսպորտ և լոգիստիկա 2 24 ժամ

Տուրիստական կազմակերպությունների մարքեթինգ

3

16.5 ժամ

Դիզայն և փաթեթավորում

2

24 ժամ

*** Ձեռնարկատիրական խաղ

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Դիպլոմային աշխատանք (պրակտիկայի հաշվետվություն)

7

-

Պաշտպանություն

7

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից