Մարքեթինգի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Մարքեթինգի ֆակուլտետն առաջարկում է բարձրագույն կրթություն առևտրային գործունեության և մարքեթինգի բնագավառներում: Այն ուսանողներին թույլ է տալիս տիրապետել առևտրային գործունեության տարբեր կողմերին, ծանոթացնում է հայկական և արտերկրի շուկաների առանձնահատկություններին: Ապագայում շրջանավարտները կարող են պատասխանատու պաշտոններ գրավել մարքեթինգի և առևտրի կազմակերպման ոլորտներում:
Վճռականորեն ուղղված դեպի մասնագիտական աշխարհը՝ առևտրի և Մարքեթինգի ֆակուլտետն ապահովում է մասնագիտացումներ, որոնք, զուգորդված գործնական աշխատանքների հետ, ապագա մասնագետներին թույլ կտան արագորեն անցնել աշխատանքի առևտրի և մարքեթինգի, արտահանման և վաճառքի բնագավառներում, ինչպես նաև ստեղծել իրենց սեփական ձեռնարկությունները:

Մարքեթինգի ֆակուլտետի Բակալավիրատի շրջանավարտները կարող են աշխատել որպես.

 • Վաճառքի ղեկավար,
 • Աուդիտոր,
 • Ֆինանսական վերահսկիչ,
 • Մարքեթինգի մենեջեր,
 • Վարկային մասնագետ,
 • Ծրագրերի ղեկավար,
 • Հաշվապահ,
 • Բիզնեսի զարգացման մասնագետ,
 • Հանրային կապերի մենեջեր,
 • Բիզնես վերլուծաբան,
 • Կոմերցիոն տնօրեն,
 • Միջազգային առևտրի պատասխանատու և այլն:

Մարքեթինգի ֆակուլտետի դեկան Նաիրա Հայրապետյան

Մարքեթինգի ֆակուլտետի համադեկան Ժան-Բատիստ Կարտիե

 

Դիպլոմները

Մարքեթինգի ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան. Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա

 • Կառավարման Լիսանս, մասնագիտացումը՝ Մարքեթինգ /համապատասխան Բակալավր:
 • Մարքեթինգի և վաճառքի Մաստեր  /համապատասխան Մագիստրատուրա

Ուսումնական պլան

Բակալավրիատ, կուրս Ա

Կիսամյակ Ա 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Տնտեսագիտության հիմունքներ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ինֆորմատիկա

3

21 ժամ

Կառավարման հիմունքներ

5

19.5 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ
 

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Հայկական քաղաքակրթություն, Տրամաբանություն, Հայոց լեզու, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Կիսամյակ Ա 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27 ժամ

Նկարագրական վիճակագրություն

5

21 ժամ

Հայաստանի տնտեսություն

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Մարքեթինգի հիմունքներ

5

24 ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42 ժամ

Անգլերեն

3

42 ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Ընդհանուր Փիլիսոփայություն, Հայոց լեզու, Քաղաքացիական պաշտպանություն և առաջին օգնություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկաների

 

Բակալավրիատ, կուրս 1

Կիսամյակ 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 1

4

27 ժամ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Իրավունքի հիմունքներ

3

19.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Հռետորություն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Կիսամյակ 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Ընդհանուր հաշվապահություն

5

36 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 2

4

27 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ընկերությունների իրավունք

2

22.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Էթիկա, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Բակալավրիատ, կուրս 2

Կիսամյակ 3

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Կառավարչական հաշվապահություն 1. ինքնարժեքի վերլուծություն և որոշումների կայացում

3

31.5 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 2 - Կառավարման տնտեսագիտություն

3

24 ժամ

Հասարակայնության հետ կապեր

4

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությունները կառավարման խնդիրներում (օպտիմիզացիայի մեթոդներ, ժամանակային շարքեր և կանխատեսումներ)

4

37.5 ժամ

Որակական և քանակական մեթոդներ

4

24 ժամ

Արտադրության կառավարում

2

27 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք

2

24 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 4

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Ռազմավարական մարքեթինգ

5

24 ժամ

***Հաղորդակցությունը վաճառքում

4

16.5 ժամ

Կառավարչական հաշվապահություն 2. կանխատեսային կառավարում

2

31.5 ժամ

Մարքեթինգ միքս

4

24 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 2. տնտեսական քաղաքականություններ

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Վիճակագրական մեթոդներ. տվյալների վերլուծություն Sphinx-ի և SPSS-ի օգնությամբ

3

33 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Մասնագիտական ռազմավարական մարքեթինգ

2

15 ժամ

Աշխատանքային իրավունք

2

19.5 ժամ

Անհատական և մասնագիտական նախագիծ 1 21 ժամ

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

Բակալավրիատ, կուրս 3

Կիսամյակ 5

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Մերչնդայզինգ

5

24 ժամ

***Մարքեթինգային պլան

5

24 ժամ

Կառավարչական հաշվապահություն 2․ կանխատեսային կառավարում 2 31․5 ժամ

Ֆրանսերեն

3

80 ժամ

Ֆինանսական վերլուծություն․ ամփոփ փաստաթղթերի վերլուծություն

2

24 ժամ

Հարկեր

2

24 ժամ

Նախագծերի կառավարում

3

24 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

Տեղեկատվական համակարգեր

2

27 ժամ

Որակի կառավարում

3

24 ժամ

Բանկ և ֆինանսական շուկա

2

24 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 6

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Վաճառքի տեխնիկա

4

24 ժամ

*** Բիզնես պլան

4

31․5 ժամ

*** Ձեռնարկության հաղորդակցություն

4

16.5 ժամ

Միջազգային տնտեսագիտություն

2

24 ժամ

*** Ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Ֆրանսերեն - դիպլոմ B2

3

63 ժամ

***Ռազմավարական կառավարում

3

24 ժամ

Ինտերնետ մարքեթինգ 3 24 ժամ

Պրակտիկայի հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում

3

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 1

Կիսամյակ 7

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Առևտրային բանակցություն

5

27 ժամ

Բանկային մարքեթինգ

5

24 ժամ

*** Ծառայությունների մարքեթինգ

5

24 ժամ

Հաղորդակցությունը ծառայությունների ոլորտում լրատվամիջոցներով և առանց

5

24 ժամ

Միջմշակութային կառավարում

3

24 ժամ

Փոփոխությունների կառավարում

3

24 ժամ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

2

24 ժամ

*** Ամփոփիչ աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 8

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

Սպառողի վարքագիծ

5

24 ժամ

*** Սննդամթերքի մարքեթինգ

5

24 ժամ

*** Գործարար էթիկա և կառավարչական պարտավորություններ

4

16.5 ժամ

*** Միջազգային մարքեթինգ

5

16.5 ժամ

Գովազդ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Ամփոփիչ աշխատանք (եռամսյա պրակտիկա) և պաշտպանություն

4

-

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 2

Կիսամյակ 9

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Վաճառքի աշխատուժի կառավարում և առևտրային գործունեություն

4

16.5 ժամ

***Ապրանքանիշի կառավարում

4

24 ժամ

*** Խոշոր հաշիվների պահպանում

3

16.5 ժամ

*** Մարքեթինգ ապահովագրություն

4

16.5 ժամ

Մարքեթինգ B to B

3

24 ժամ

Միջազգային գնումներ

3

24 ժամ

Մեդիա պլանավորում

2

24 ժամ

Միջազգային առևտրի իրավունք

2

24 ժամ

Նոր ապրանքների մշակում և թողարկում

3

24 ժամ

*** Ամփոփիչ աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 10

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Հարցումների տվյալների վերլուծություն

4

16.5 ժամ

Միջազգային տրանսպորտ և լոգիստիկա 2 24 ժամ

Տուրիստական կազմակերպությունների մարքեթինգ

3

16.5 ժամ

Դիզայն և փաթեթավորում

2

24 ժամ

*** Ձեռնարկատիրական խաղ

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Դիպլոմային աշխատանք (պրակտիկայի հաշվետվություն)

7

-

Պաշտպանություն

7

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից