• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Կառավարման ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Կառավարման ֆակուլտետում առաջարկվող կրթությունն ընդհանրական է և հիմնվում է իր ակադեմիական մակարդակով մեծ հեղինակություն վայելող Լիոն 3 համալսարանի կառավարման ինստիտուտի վրա (վերջինս Eduniversal 2018-2019թթ. ցանկի լավագույն հնգյակում է)։ Սովորելով այս ֆակուլտետում՝ ուսանողը կառավարման, ֆինանսների, տնտեսագիտության, որակի կառավարման, փոփոխությունների կառավարման և ձեռնարկատիրության ոլորտում իր ստացած բազում հմտությունների շուրջ կառուցում է իր մասնագիտական ուղին և ընտրում է պետական կամ մասնավոր հատվածում այդ ուղուն համապատասխանող շրջանակը։

Ուսումն այս ֆակուլտետում հիմնարար տեսական գիտելիքներ է տրամադրում կառավարման ոլորտում հետագայում տնտեսության մակրո և միկրո մակարդկաներում, ֆինանսների, որակի և ձեռնարկատիրության ոլորտներում ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու համար։

Ի՞նչ կարող եմ անել կառավարման բակալավրիատն ավարտելուց հետո

Աշխատել․

Հայաստանի պետական կառավարման մարմիններում և հայրենական ու արտերկրի մասնավոր հատվածի կազմակերպություններում՝ կառավարման միջին և բարձր օղակներում որպես․

 • Տնտեսագետ,
 • Ֆինանսական մենեջեր,
 • Բանկային գործի և ապահովագրության մասնագետ,
 • Ֆինանսական վերլուծաբան,
 • Ղեկավարի կամ մենեջերի ֆինանսների գծով խորհրդական և օգնական։

Շարունակել կրթությունս մագիստրատուրայում հետևյալ մասնագիտացումներով․

 • Ֆինանսներ և վերահսկողություն,
 • Տնտեսագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Ֆինանսեր և բանկային գործ։

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների դեկան Հրանտ Հարությունյան

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների համադեկան Ժան-Բատիստ Կարտիե

Դիպլոմները

Կառավարման ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան` Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա:

 • Կառավարման Լիսանս, մասանգիտացումը՝ Ֆինանսներ /համապատասխան Բակալավր
 • Ֆինանսների Մաստեր /համապատասխան Մագիստրատուրա