Կառավարման ֆակուլտետ

Կառավարման ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Կառավարման ֆակուլտետը նպատակ ունի ապահովել բարձրագույն կրթություն մենեջմենթի, հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման բնագավառներում, որը շրջանավարտներին թույլ կտա պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնել մեծ և միջին կազմակերպություններում:
Վճռականորեն ուղղված դեպի մասնագիտական աշխարհը՝ Կառավարման ֆակուլտետն ունի երկու նպատակ.

 • պատրաստել ձեռնարկության մասին ընղհանուր պատկերացում ունեցող կառավարման մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն լուծել ձեռնարկության կառավարմանն առնչվող համալիր խնդիրներ
 • գործնական աշխատանքների համադրմամբ ապահովել մասնագիտացումներ, որոնք ապագա կադրերին հնարավորություն կտան արագորեն անցնել աշխատանքի մենեջմենթի, հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման բնագավառներում:

Կառավարման ֆակուլտետի Բակալավրիատի շրջանավարտները կարող են աշխատել որպես.

 • Ծրագրերի ղեկավար,
 • Ֆինանսական մենեջեր,
 • Վաճառքի պատասխանատու,
 • Ֆինանսական վերլուծաբան,
 • Վարկային մասնագետ,
 • Անձնակազմի հավաքագրման մասնագետ,
 • Հաղորդակցման մասնագետ,
 • Տնտեսագետ,
 • Հաշվապահ,
 • Բանկի կառավարիչ,
 • Հարկային խորհրդատու,
 • Աուդիտոր,
 • Ֆոնդերի կառավարիչ և այլն:

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների դեկան Անաստաս Աղազարյան

Ֆինանսների և Կառավարման ֆակուլտետների համադեկան Ժան-Բատիստ Կարտիե

Դիպլոմները

Կառավարման ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան` Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա:

 • Կառավարման Լիսանս, մասանգիտացումը՝ Ֆինանսներ /համապատասխան Բակալավր
 • Ֆինանսների Մաստեր /համապատասխան Մագիստրատուրա

Ուսումնական պլան

Բակալավրիատ, կուրս Ա

Կիսամյակ Ա1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Ընդհանուր մաթեմատիկա

 

5

27 ժամ

Տնտեսագիտության հիմունքներ

5

27 ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21  ժամ

Ֆրանսերեն

5

80  ժամ

Ինֆորմատիկա

3

21  ժամ

Կառավարման հիմունքներ

5

19.5 ժամ

Անգլերեն

3

42  ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42  ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Հայկական քաղաքակրթություն, Տրամաբանություն, Հայոց լեզու, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

 

1+1

կամ

2

Ըստ ընտրած առարկայի

 

 

 

 

Կիսամյակ  Ա2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Ընդհանուր մաթեմատիկա

5

27  ժամ

Նկարագրական վիճակագրություն

5

21  ժամ

Հայաստանի տնտեսություն

3

16.5  ժամ

Ֆրանսերեն կամ անգլերեն սկսնակների

համար

-

21  ժամ

Ֆրանսերեն

5

80  ժամ

Մարքեթինգի հիմունքներ

5

24  ժամ

Ռուսաց լեզու

2

42  ժամ

Անգլերեն

3

42  ժամ

2 ընտրովի առարկա՝ Փիլիսոփայություն, Հայոց լեզու, Քաղաքացիական պաշտպանություն և առաջին օգնություն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ կամ 1 ընտրովի առարկա՝ Իսպաներեն, Գերմաներեն

1+1

    կամ

    2

Ըստ ընտրած առարկայի

 

 

Բակալավրիատ, կուրս 1

Կիսամյակ 1

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Ընդհանուր հաշվապահություն

 

5

 

 

36 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 1

4

27 ժամ

Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Իրավունքի հիմունքներ

3

19.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Հռետորություն, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Կիսամյակ 2

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Ընդհանուր հաշվապահություն

 

5

 

 

36 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 1

5

24 ժամ

Ֆրանսերեն

5

80 ժամ

Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

4

24 ժամ

Հավանականություն և վիճակագրություն 2

4

27 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ընկերությունների իրավունք

2

22.5 ժամ

1 ընտրովի առարկա՝ Ռուսաց լեզու, Էթիկա, Իսպաներեն, Գերմաներեն, Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ

1

Ըստ ընտրած առարկայի

 

Բակալավրիատ, կուրս 2

Կիսամյակ 3

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

 

Կառավարչական հաշվապահություն 1. ինքնարժեքի վերլուծություն և որոշումների կայացում

 

5

 

 

31.5 ժամ

Ֆինանսական հաշվապահություն 1

5

40.5 ժամ

Միկրոտնտեսագիտություն 3 - Կառավարման տնտեսագիտություն

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ

Մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությունները կառավարման խնդիրներում (օպտիմիզացիայի մեթոդներ, ժամանակային շարքեր և կանխատեսումներ)

4

37.5 ժամ

Հաշվապահական ծրագրերի կիրառում

2

15 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

Ձեռնարկատիրական իրավունք

2

24 ժամ

Ինֆորմատիկա

2

21 ժամ

Անհատական և մասնագիտական նախագիծ

1

21 ժամ

 

 

 

 

Կիսամյակ 4

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Կառավարչական վերահսկողություն՝ ինքնարժեք և որոշումների կայացում

 

4

24 ժամ

Ֆինանսական հաշվապահություն 2. ամփոփիչ փաստաթղթեր

4

40.5 ժամ

Մակրոտնտեսագիտություն 3. տնտեսական քաղաքականություններ

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

4

80 ժամ s

Վիճակագրական մեթոդներ. տվյալների վերլուծություն Sphinx-ի և SPSS-ի օգնությամբ

2

33 ժամ

Անգլերեն

2

42 ժամ

*** Ռազմավարական մարքեթինգ

3

24 ժամ

Արտադրության կառավարում

2

27 ժամ

Աշխատանքային իրավունք

2

19.5 ժամ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 2 24 ժամ
Ապահովագրություն 2 24 ժամ

*** առարկան դասավանդվում է ֆրանսացի դասախոսի կողմից

Բակալավրիատ, կուրս 3

Կիսամյակ 5

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Կառավարչական վերահսկողություն

4

24 ժամ

Կառավարչական հաշվապահություն 2․ կանխատեսային կառավարում 4 31․5 ժամ

Բանկ և ֆինանսական շուկա

4

24 ժամ

Նախագծերի կառավարում

3

24 ժամ

Ֆրանսերեն

3

80 ժամ

Ֆինանսական վերլուծություն

4

24 ժամ

Հարկեր

3

24 ժամ

Անգլերեն

1

42 ժամ

Տեղեկատվական համակարգեր

2

27 ժամ

Որակի կառավարում

2

24 ժամ

 

 

 

 

 

 

Կիսամյակ 6

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Ֆինանսական կառավարում և քաղաքականություն

4

24 ժամ

*** Բիզնես պլան

5

31․5 ժամ

Բանկը և անհատները

4

24 ժամ

*** Ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն

3

24 ժամ

*** Ձեռնարկության հաղորդակցություն

3

16.5 ժամ

Միջազգային տնտեսագիտություն

2

24 ժամ

Ֆրանսերեն - դիպլոմ B2

3

63 ժամ

***Ռազմավարական կառավարում

3

24 ժամ

Պրակտիկայի հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում

3

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

Մագիստրատուրա, կուրս 1

Կիսամյակ 7

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Կառավարչական վերահսկողություն

5

24 ժամ

*** Ձեռնարկության ֆինանսավորում

5

24 ժամ

Ֆինանսների տեսություն և ներդրումներ

4

24 ժամ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ

4

24 ժամ

Միջմշակութային կառավարում

3

24 ժամ

Փոփոխությունների կառավարում

3

24 ժամ

Ձեռնարկության գնահատում

4

24 ժամ

***Ամփոփիչ աշխատանքի մեթոդոլոգիա

-

19.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

 

 

 

Կիսամյակ 8

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Ֆինանսական ռազմավարություն

5

24 ժամ

Բանկային ռազմավարություն

5

24 ժամ

Ֆինանսական վերլուծություն

5

24 ժամ

Աուդիտի տեխնիկա և հաշիվների վերստուգում

5

24 ժամ

***Գործարար էթիկա և կառավարչական պարտականություններ

4

16․5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Ամփոփիչ աշխատանք (եռամսյա պրակտիկա) և պաշտպանություն

4

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից

 

Մագիստրատուրա, կուրս 2

Կիսամյակ 9

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

*** Միջազգային ֆինանսներ ՊԳՔ

5

16.5 ժամ

Համախմբված հաշվետվություն

3

24 ժամ

Ներքին աուդիտ

3

24 ժամ

Միջազգային հարկային համակարգ

3

24 ժամ

Ապահովագրություն

2

24 ժամ

*** Դրամական միջոցների կառավարում

3

16.5 ժամ

*** Գույքային ինժեներիա

3

16.5 ժամ

Ֆինանսական որոշումների հարկում

2

24 ժամ

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

2

24 ժամ

*** Դիպլոմային աշխատանքի մեթոդոլոգիա

0

19.5 ժամ

*** Ֆինանսական ինժեներիա

2

16.5 ժամ

Էքսել և վիժուալ բեյսիկ կառավարման հաշվառման խնդիրներում

2

24 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

 

 

 

Կիսամյակ 10

Կրեդիտ

Ժամաքանակ

***Ֆինանսական ինժեներիա

4

16․5 ժամ

Խմբերի ֆինանսական դիագնոստիկա

2

24 ժամ

Ֆինանսական շուկաներ

2

24 ժամ

*** Ձեռնարկատիրական խաղ

3

16.5 ժամ

*** Ձեռնարկության գործունեության արդյունքների և ֆինանսական վիճակի դիագնոստիկա

3

16.5 ժամ

Ֆրանսերեն

2

21 ժամ

Դիպլոմային աշխատանք (պրակտիկայի հաշվետվություն)

7

-

Դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանություն

7

-

 

***առարկան դասավանդվում է ֆրանսիացի դասախոսի կողմից