Իրավաբանական ֆակուլտետ

Իրավաբանական ֆակուլտետ

Նպատակները և աշխատանքային հեռանկարները

Հայաստանում աշխատող բազմաթիվ իրավաբաններ կրթվել են ՀՖՀՀ-ի Իրավաբանական ֆակուլտետում։ Հիմնվելով Ֆրանսիայում իր ակադեմիական բարձր մակարդակով հայտնի Լիոն 3 համալսարանի Իրավաբանական ֆակուլտետի փորձի վրա՝ կրթությունն այս ֆակուլտետում թույլ է տալիս ուսանողին ստանալ իրավագիտության հիմնարար գիտելիքներ և հետագայում ընտրել իր գործունեության իրավագիտական ոլորտը՝ կառուցելով ավելի նեղ մասնագիտական ուղի։ Օտար լեզուների ուսուցումը թույլ է տալիս մասնագիտական գիտելիքներին տիրապետել նվազագույնը 4 լեզվով։

Ի՞նչ կարող եմ անել իրավագիտության բակալավրիատն ավարտելուց հետո։ Աշխատել որպես․

 • Դատավորի խորհրդական դատարանում,
 • Իրավախորհրդատու վարչական մարմիններում, միջազգային կազմակերպություններում,
 • Փաստաբան, նոտար (մրցույթ անցնելուց հետո),
 • Իրավաբան ձեռնարկությունում, ՀԿ-ում, բանկում, ապահովագրական ընկերությունում, մարդկային ռեսուրսների բաժնում,
 • Ազգային անվտանգության և պաշտպանության ծառայություններում,
 • Լրագրության, հանրային կապերի ոլորտում։

Շարունակել կրթությունս.

 • Մասնավոր կամ հանրային իրավունքի մագիստրատուրայում,
 • Փաստաբանական դպրոցում,
 • Քաղաքագիտության, միջազգային հարաբերությունների, վարչական կառավարման մագիստրատուրայում։

Իրավաբանական ֆակուլտետն առաջարկում է կրթության երկու աստիճան`Լիսանս/Բակալավր և Մաստեր/Մագիստրատուրա:

 • Իրավագիտության  Լիսանս /համապատասխան Բակալավր
 • Միջազգային, միջազգային մասնավոր և համեմատական իրավունքների Մաստեր /համապատասխան Մագիստրատուրա

Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Կարին Յովսէփեան

Իրավաբանական ֆակուլտետի համադեկան Քրիստել Գազո