• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Յուրի Մելիք-Օհանջանյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտորանտ

Յուրի Մելիք-Օհանջանյան


            

«Louis Josserand»  գիտահետազոտական կենտրոն

Իրավաբանության դոկտորական դպրոց «ED 492»

Թեզի թեմա` "Էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում ՀՀ իրավական դաշտի բացերն ու առանձնահատկությունները"

Ֆինանսավորում՝  ՀՖՀՀ և գործընկերներ