• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Եվգենիա Մուրադյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտորանտ

Եվգենիա Մուրադյան


            

GRAPHOS (IFROSS) գիտահետազոտական կենտրոն 

Իրավաբանության դոկտորական դպրոց «ED 492»

Թեզի թեմա` Փոխնակ մայրություն. Ֆրանսիայի և Հայաստանի իրավունքների համեմատական վերլուծություն

Համաֆինանսավորում՝ Հայաստանի ֆրանկոֆոն փաստաբանների միություն

Գիտական հոդված փոխնակ մայրության  իրավական կարգավորման  հիմնախնդիրների մասին