• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Երանուհի Յանդյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտորանտ

Երանուհի Յանդյան


            

«Louis Josserand» (CLJ) գիտահետազոտական կենտրոն

Իրավաբանության դոկտորական դպրոց «ED 492»

Թեզի թեմա` Ֆինանսական ծառայությունների մատուցումն ինտերնետի միջոցով

Համաֆինանսավորում՝ ''Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն'' հիմնադրամ

Հանրաֆինանսավորման (քրաուդֆանդինգի) իրավական խնդիրների մասին հոդված