• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Մարիամ Մարտիրոսյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտորանտ

Մարիամ Մարտիրոսյան


            

«Louis Josserand» (CLJ)  գիտահետազոտական կենտրոն

Իրավաբանության դոկտորական դպրոց «ED 492» 

Թեզի թեմա՝ Անշարժ գույքի օգտագործման իրական իրավունքներ

Համաֆինանսավորում՝ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային ինստիտուտ