• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Գոռ Գյուլխասյան
Կառավարման գիտությունների դոկտորանտ

Գոռ Գյուլխասյան


            

«Magellan» գիտահետազոտական կենտրոն  (EA n° 3713)

Լիոնի տնտեսագիտական և կառավարման գիտությունների դոկտորական դպրոց (ED SEG 486)

Թեզի թեմա՝ Ինտերնետի միջոցով գեներացվող և ձեռնարկություններին հասանելի տվյալների օգտագործումը որպես Մարքեթինգի արդյունավետության բարելավման լծակ

Համաֆինանսավորում՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն