• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Գայանե Հարությունյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտորանտ

Գայանե Հարությունյան


            

Michel de l’Hospital (EA 4232) գիտահետազոտական կենտրոն

Տնտեսագիտական, իրավաբանական և քաղաքական գիտությունների դոկտորական դպրոց  ED 245  (Clermont-Ferran)

Թեզի թեմա՝ Հայաստանի և Ֆրանսիայի օրենսդրական գործընթացի համեմատական վերլուծություն

Համաֆինանսավորում՝ Հայաստանի ֆրանկոֆոն փաստաբանների միություն