• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Կարիերայի կենտրոն

ՀՖՀՀ կարիերայի կենտրոնի գործառույթներն են՝

  • հավաքագրել և տարածել պրակտիկայի և աշխատանքի առաջարկներ,
  • ուժեղացնել կապը գործարար միջավայրի հետ,
  • հարցում անցկացնել շրջանավարտների մասնագիտական ներգրավվածության վերաբերյալ,
  • հավաքագրել շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշները:

​2018թ․ շրջանավարտների վերաբերյալ 2019թ․ հարցման արդյունքներ

2014թ. բակալավրիատի շրջանավարտների վերաբերյալ 2018թ. հարցման արդյունքներ

2017թ. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 196 շրջանավարտների  2018թ. հարցման արդյունքներ

2016թ. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 245 շրջանավարտների  2017թ. հարցման արդյունքներ

ՀՖՀՀ-ի կարիերայի կենտրոնի կողմից 2016թ. անցկացված հարցման արդյունքները (անգլերեն)

Կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու Ասյա Մովսիսյան