• ՈՒՖԱՌԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
 • Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
 • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին: 

Ընդունելություն

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

Ընդունելության քննություններ

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների:

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ (Եր․, Զանգակ, 2014 հրատ․) և 11-րդ (Եր․, Տիգրան Մեծ, 2015 հրատ․) դասարանների դասագրքեր

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Մաթեմատիկայի քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկայի քննության ժամանակ տրամադրվող բանաձևեր

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են և՛ տեղում՝ ՀՖՀՀ այցելելով, և’ առցանց տարբերակով։ 

Փաստաթղթերի ընդունում ՀՖՀՀ-ում

2021թ.-ի մայիսի 17-ից հունիսի 11-ը ներառյալ` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Մայիսի 28-ը ոչ աշխատանքային օր է:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ
 • Առկայության դեպքում միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
 • 3x4 չափի երկու լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • DELF վկայականի պատճեն, եթե այդպիսին առկա է
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր  (7500 դրամ)

Փաստաթղթերի ընդունում էլենտրոնային տարբերակով

2021թ.-ի մայիսի 17-ից հունիսի 11-ը ներառյալ

Անհրաժեշտ է ufaradmission@gmail.com հասցեին ուղարկել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ, որն անհրաժեշտ է վերբեռնել, լրացնել, այնուհետ կցել վերոգրյալ հասցեին ուղարկվող նամակին։
 • Առկայության դեպքում միջնակարգ կրթության վկայականի կամ դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ տեղեկանքի լուսածրված (սկան) տարբերակը։
 • 3x4 չափի լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսածրված տարբերակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • DELF վկայականի լուսածրված տարբերակը, եթե այդպիսին առկա է
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագրի լուսածրված տարբերակը (7500 դրամ)։ Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում՝ ստորև ներկայացված տվյալներով՝

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան"

Հասցե - ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

ՀՎՀՀ 01002296

Վճարման նպատակը ՝ Ընդունելության քննություններ  –դիմորդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

Հ/Հ 220303350015000

Անկախ այն հանգամանքից, թե որ տարբերակով եք փաստաթղթերը ներկայացրել, ընդունելության քննության չի թույլատրվի մասնակցել, եթե.

 • Չներկայացնեք անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բնօրինակը

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Հեռ. +374 91 10 05 19

Էլ. հասցե.  ufaradmission@gmail.com

2021թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ