• RENTREE
 • ՈՒՖԱՌԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
 • Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
 • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին: 

Ընդունելություն

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

2020-2021թթ․ ընդունելությունը կկազմակերպվի սովորականից տարբեր ձևով։

Հետևելով նախարարության հորդորներին՝ ՀՖՀՀ-ում 2020-2021թթ․ ընդունելությունը կանցկացվի մեկ բազմառարկայական գրավոր քննությամբ, որը կտևի 3 ժամ։

Թեստերը կներառեն հարցեր հետևյալ առարկաներից․

 • Իրավաբանական ֆակուլտետի համար – Հասարակագիտություն, Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն), Հայերեն
 • Մարքեթինգի, կառավարման և ֆինանսների ֆակուլտետների համար – Մաթեմատիկա, Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն), Հայերեն
 • Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի համար – Խորացված մաթեմատիկա, Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

​Թեստերի նմուշները և գնահատման կարգի մասին տեղեկությունները հասանելի են այստեղ

Ընդունելության քննությունների ժամանակացույց

Ֆակուլտետ

Քննության օրը, ժամը և տևողությունը

Գնահատականների հրապարակում

Գրանցում գրավոր աշխատանքները տեսնելու համար Գրավոր աշխատանքների  քննարկում և բողոքարկում

Կառավարում,
Ֆինանսներ

27.06.20 9:00-12:00

03.07.2020

03.07.2020
 
06.07.2020
 

Մարքեթինգ, ԻԿՄ

29.06.20 9:00-12:00

03.07.2020

Իրավաբանական

30.06.20 9:00-12:00

03.07.2020

 
 
Ընդունելության քննությունների վերջնական արդյունքների հրապարակում

հուլիսի 8-ին

Առաջին կիսամյակի ուսման վարձի վճարում
Կամընտրական առարկաների ընտրություն
հուլիսի 8-ից 17-ը
Միջնակարգ կրթության վկայականների հանձնում

հուլիսի 8-ից 24-ը

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ (Եր․, Զանգակ, 2014 հրատ․) և 11-րդ (Եր․, Տիգրան Մեծ, 2015 հրատ․) դասարանների դասագրքեր

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Մաթեմատիկայի քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկայի քննության ժամանակ տրամադրվող բանաձևեր

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում

2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության համար դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են և՛ տեղում՝ ՀՖՀՀ այցելելով, և’ առցանց տարբերակով։ 

Փաստաթղթերի ընդունում ՀՖՀՀ-ում

2020թ.-ի մայիսի 15-ից հունիսի 12-ը ներառյալ` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Մայիսի 28-ը և 29-ը ոչ աշխատանքային օրեր են:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ
 • Առկայության դեպքում միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
 • 3x4 չափի երկու լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • DELF վկայականի պատճեն, եթե այդպիսին առկա է
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր  (7500 դրամ)

Փաստաթղթերի ընդունում էլենտրոնային տարբերակով

2020թ.-ի մայիսի 15-ից հունիսի 12-ը ներառյալ

Անհրաժեշտ է ufaradmission@gmail.com հասցեին ուղարկել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ, որն անհրաժեշտ է վերբեռնել, լրացնել, այնուհետ կցել վերոգրյալ հասցեին ուղարկվող նամակին։
 • Առկայության դեպքում միջնակարգ կրթության վկայականի կամ դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ տեղեկանքի լուսածրված (սկան) տարբերակը։
 • 3x4 չափի լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսածրված տարբերակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • DELF վկայականի լուսածրված տարբերակը, եթե այդպիսին առկա է
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագրի լուսածրված տարբերակը (7500 դրամ)։ Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում՝ ստորև ներկայացված տվյալներով՝

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան"

Հասցե - ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

ՀՎՀՀ 01002296

Վճարման նպատակը ՝ Ընդունելության քննություններ  –դիմորդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

Հ/Հ 220303350015000

Անկախ այն հանգամանքից, թե որ տարբերակով եք փաստաթղթերը ներկայացրել, ընդունելության քննության չի թույլատրվի մասնակցել, եթե.

 • Չներկայացնեք անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բնօրինակը

Ընդունելության արդյունքներ 2020

Հարգելի՛ դիմորդներ,

2020 թվականի ընդունելության քննությունների արդյունքում ընդունելության շեմը հաղթահարած դիմորդները կհրամանագրվեն ՀՖՀՀ հետևյալ քայլերը իրականացնելուց հետո:

 1. Առաջին կուրսի 1-ին կիսամյակի ուսման վարձի վճարում
 2. Միջնակարգ լրիվ կրթության ատեստատների հանձնում
 3. Կամընտրական առարկաների ընտրություն

1․ Վճարման կարգը

 Առաջին կուրսի 1-ին կիսամյակի ուսման վարձը պետք է վճարել սույն թվականի հուլիսի 8-ից հուլիսի 17-ը՝

 • Իրավաբանական, կառավարման, մարքեթինգի և ֆինանսների ֆակուլտետներ՝  425 000 ՀՀ դրամ
 • Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ՝ 497 500 ՀՀ դրամ

     Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում՝ ստորև ներկայացված տվյալներով

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ"

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

Հ/Հ 220303350015000

Վճարման նպատակ՝ ուսման վարձ, դիմորդի Անուն, ազգանուն, հայրանուն, կոդ (վեցանիշ համար)

      (վեցանիշ  համարը  նշված է դիմում-հայտ ներկայացնելու ժամանակ համալսարանի կողմից տրամադրած  գրամցման քարտի վրա)

2․ Ատեստատների հանձնում

Միջնակարգ լրիվ կրթության ատեստատները պետք է հանձնել ընդունող հանձնաժողովին սույն թվականի հուլիսի 8-ից մինչև հուլիսի 24-ը:

3․ Կամընտրական առարկաների ընտրություն

Կամընտրական առարկաների ընտրությունը պետք է կատարել հուլիսի 8-ից մինչև հուլիսի 17-ը  հետևյալ հղումներից մեկով՝ ըստ ֆակուլտետի

(ԻԿՄ)    http://intranet.ufar.am/survey/index.php/121445?lang=en

(Իրավաբանական, կառավարում, ֆինանսներ, մարքեթինգ)     http://intranet.ufar.am/survey/index.php/564545?lang=en

Ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային ժամերն են՝ երկուշաբթիից ուրբաթ 10:00-ից 15:00-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 091 100 519:

Ընդունելության արդյունքներ

Իրավաբանական

Մարքեթինգ

Կառավարում

Ֆինանսներ

ԻԿՄ

 

Գնահատականներ՝ ըստ առարկաների (ընդունելություն 2020)

Հարգելի՛ դիմորդներ,

Գրավոր աշխատանքները տեսնել և արդյունքները բողոքարկել ցանկացողները պետք է գրանցվեն զանգահարելով 091 100 519 հեռախոսահամարին:

Գրանցումները կընդունվեն հուլիսի 03-ին՝ ժամը 12:00-ից 16:00-ը

Բողոքարկումը տեղի կունենա հուլիսի 06‑ին:

Հայոց լեզու

Հայոց լեզու (բողոքարկումից հետո)

Հասարակագիտություն

Հասարակագիտություն (բողոքարկումից հետո)

Մաթեմատիկա (ԻԿՄ)

Մաթեմատիկա (ԿՄՖ)

Մաթեմատիկա ԿՄՖ (բողոքարկումից հետո)

Օտար լեզու

Թեստեր և թեստերի պատասխաններ (2020թ․)

30/06/20-ին կազմակերպվել են իրավաբանական ֆակուլտետի քննությունները։

Հայոց լեզու (թեստ և պատասխաններ 30/06/20) 

Հասարակագիտություն (թեստ 30/06/20)

Հասարակագիտություն (պատասխաններ 30/06/20)

Ֆրանսերեն (թեստ 30/06/20)

Ֆրանսերեն (պատասխաններ 30/06/20)

Անգլերեն (թեստ 30/06/20)

Անգլերեն (պատասխաններ 30/06/20)

Գերմաներեն (թեստ 30/06/20)

Գերմաներեն (պատասխաններ 30/06/20)

29/06/20-ին կազմակերպվել են մարքեթինգի և ԻԿՄ ֆակուլտետների քննությունները։

Հայոց լեզու (թեստ և պատասխաններ 29/06/20) 

Հայոց լեզու՝ հեշտացված քննություն օտարերկրյա քաղաքացիների համար (թեստ և պատասխաններ 29/06/20)

Մաթեմատիկա (թեստ 29/06/20)

Մաթեմատիկա (պատասխաններ 29/06/20)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (թեստ 29/06/20)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (պատասխաններ 29/06/20)

Ֆրանսերեն (թեստ 29/06/20)

Ֆրանսերեն (պատասխաններ 29/06/20)

Անգլերեն (թեստ 29/06/20)

Անգլերեն (պատասխաններ 29/06/20)

Գերմաներեն (թեստ 29/06/20)

Գերմաներեն (պատասխաններ 29/06/20)

27/06/20-ին կազմակերպվել են կառավարման և ֆինանսների ֆակուլտետների քննությունները։

Հայոց լեզու (թեստ և պատասխաններ 27/06/20) 

Հայոց լեզու՝ հեշտացված քննություն օտարերկրյա քաղաքացիների համար (թեստ և պատասխաններ 27/06/20)

Մաթեմատիկա (թեստ 27/06/20)

Մաթեմատիկա (պատասխաններ 27/06/20)

Ֆրանսերեն (թեստ 27/06/20)

Ֆրանսերեն (պատասխաններ 27/06/20)

Անգլերեն (թեստ 27/06/20)

Անգլերեն (պատասխաններ 27/06/20)

Գերմաներեն (թեստ 27/06/20)

Գերմաներեն (պատասխաններ 27/06/20)

 

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Հեռ. +374 91 10 05 19

Էլ. հասցե.  ufaradmission@gmail.com

2021թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ