• UFAR20+
 • ''Կանանց վերնախավը ֆրանսախոս աշխարհում'' խորագրով միջազգային համաժողով
 • Բաց դռների օր 2018
 • ԴիջիԹեք էքսպո
 • Մամլո ասուլիս /ԻԿՄ
 • CE
 • Ընդունելություն Ֆրանսիայի դեսպանատանը 2018

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին:

Ընդունելության քննություններ

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

ՀՖՀՀ Licence/Բակալավրիատ ընդունելության մրցույթը բաղկացած է հետևյալ քննություններից՝

Ֆակուլտետ

Քննություններ

Քննության տևողությունը

Իրավաբանական

Հասարակագիտություն

2 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

Հայոց լեզու

3 ժամ

Կառավարում,

Մարքեթինգ,

Ֆինանսներ

Մաթեմատիկա

3 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

Հայոց լեզու

3 ժամ

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (ԻԿՄ)

Խորացված մաթեմատիկա

4 ժամ

Օտար լեզու (ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն)

2 ժամ

 

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ և 11-րդ դասարանների դասագրքեր

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Քննությունների ժամանակացույց

Առարկա Քննության օրը, ժամը և տևողությունը Գնահատականների հրապարակում Գրանցում գրավոր աշխատանքները տեսնելու համար Գրավոր աշխատանքների  քննարկում և բողոքարկում
Հայոց լեզու 20.06.19
9:00-12:00
25.06.19 25.06.19
26.06.19
27.06.19
Մաթեմատիկա ԿՄՖ 22.06.19
9:00-12:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Մաթեմատիկա ԻԿՄ 22.06.19
13:00-17:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Հասարակագիտություն 22.06.19
14:00-16:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
Օտար լեզուներ 24.06.19
9:00-11:00
27.06.19 27.06.19 28.06.19
 
Ընդունելության քննությունների վերջնական արդյունքների հրապարակում

հուլիսի 2-ին

Առաջին կիսամյակի ուսման վարձի վճարում
Կամընտրական առարկաների ընտրություն
հուլիսի 2-ից 16-ը
Միջնակարգ կրթության վկայականների հանձնում հուլիսի 2-ից 26-ը

Հարգելի՛ դիմորդներ,

2019 թվականի ընդունելության քննությունների արդյունքում ընդունելության շեմը հաղթահարած դիմորդները կհրամանագրվեն ՀՖՀՀ հետևյալ քայլերը իրականացնելուց հետո:

 1. Առաջին կուրսի 1-ին կիսամյակի ուսման վարձի վճարում      
 2. Միջնակարգ լրիվ կրթության ատեստատների հանձնում
 3. Կամընտրական առարկաների ընտրություն

  Ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքային ժամերն են՝ երկուշաբթիից ուրբաթ 10:00-ից 16:00-ը:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 095 27 96 51:

 

Թեստեր, թեստերի պատասխաններ   (2019թ.)

Հայոց լեզու

Հասարակագիտություն

Մաթեմատիկա ԿՄՖ (թեստ)

Մաթեմատիկա ԿՄՖ (պատասխաններ)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (թեստ)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (պատասխաններ)

Ֆրանսերեն (թեստ)

Ֆրանսերեն (պատասխաններ)

Անգլերեն (թեստ)

Անգլերեն (պատասխաններ)

Գերմաներեն (թեստ)

Գերմաներեն (պատասխաններ)

 

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը

2019թ.-ի մայիսի 14-ից հունիսի 15-ն է` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ
 • Միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
 • 3x4 չափի երկու լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր  (7500 դրամ)

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Հեռ. (010) 24 96 47

Էլ. հասցե.  admission@ufar.am

Դիմորդի ուղեցույց 2019-2020

2020թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկա առարկայից ընդունելության քննության ժամանակ տրվող բանաձևեր