• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին: 

Ընդունելություն

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

Ընդունելության քննություններ

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների:

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ (Եր․, Զանգակ, 2014 հրատ․) և 11-րդ (Եր․, Տիգրան Մեծ, 2015 հրատ․) դասարանների դասագրքեր

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Մաթեմատիկայի քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկայի քննության ժամանակ տրամադրվող բանաձևեր

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունում

2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են և՛ տեղում՝ ՀՖՀՀ այցելելով, և’ առցանց տարբերակով։ 

Փաստաթղթերի ընդունում ՀՖՀՀ-ում

2021թ.-ի մայիսի 17-ից հունիսի 11-ը ներառյալ` երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 10:00-ից 16:00:

Մայիսի 28-ը ոչ աշխատանքային օր է:

Անհրաժեշտ  է  ներկայացնել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ
 • Միջնակարգ կրթության վկայականի պատճենը կամ տեղեկանք դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ
 • 3x4 չափի երկու լուսանկար
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը: Գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը:
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճենը
 • Առկայության դեպքում լեզվի իմացության վկայականի պատճեն՝ Ֆրանսերեն - DELF B1 (առնվազն 50 միավոր) կամ DELF Junior B1 (առնվազն 60 միավոր), անգլերեն - IELTS (առնվազն 6), TOEFL (առնվազն 70) Cambridge Assessment English FCE, BEC Vantage, BEC Higher, CAE, CPE, գերմաներեն - GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (առնվազն 60 միավոր), TELC Deutsch B1 (առնվազն 180 միավոր), DSD 1 (ընթերցանություն՝ առնվազն 14 միավոր, ունկնդրում՝ առնվազն 14, գրելու հմտություն՝ առնվազն 12 հաղորդակցման հմտություն՝ առնվազն 12),
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագիր (7500 դրամ)։

Փաստաթղթերի ընդունում էլենտրոնային տարբերակով

Հայտը լրացնելիս անհրաժեշտ է գրել հայատառ՝ հստակ պատասխանելով բոլոր հարցերին: Հայտի հետ ուղարկել պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը: Դիմորդն իրավունք ունի ընտրել միայն մեկ ֆակուլտետ: Լուսանկարը պետք է լինի JPG ձևաչափի: Հայտի վերջում Ձեր ստորագրության առկայությունը պարտադիր է․ առանց ստորագրության հայտը չեղյալ է համարվում:

Համոզվա՛ծ եղեք, որ Ձեր կողմից լրացված հեռախոսահամարներն ու էլ.հասցեն ճիշտ են և հասանելի են, այլապես համալսարանն անհրաժեշտության դեպքում չի կարողանա Ձեզ հետ կապ հաստատել:

Լիարժեք հայտ ներկայացնելուց հետո  Ձեր էլ.հասցեին կստանաք պատասխան-հաստատում 3-5 աշխատանքային օրերի ընթացքում :

Չնայած, որ հայտը լրացնում եք առցանց, քննությունները կազմակերպվելու են առերես՝ համալսարանում :

Ոչ լիարժեք լրացված հայտը չի ընդունվելու :

Անհրաժեշտ է admission@ufar.am հասցեին ուղարկել հետևյալ  փաստաթղթերը.

 • Գրանցման  դիմում-հայտ, որն անհրաժեշտ է վերբեռնել, լրացնել, այնուհետև կցել վերոգրյալ հասցեին ուղարկվող նամակին։
 • Միջնակարգ կրթության վկայականի կամ դպրոցից 12-րդ դասարանում սովորելու վերաբերյալ տեղեկանքի լուսածրված (սկան) տարբերակ,
 • 3x4 չափիJPG ձևաչափի լուսանկար ,
 • Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսածրված տարբերակ,
 • Զինվորական հաշվառման թերթիկի կամ զինգրքույկի պատճեն,
 • Առկայության դեպքում լեզվի իմացության վկայականի լուսածրված տարբերակ​ ՝ Ֆրանսերեն - DELF B1 (առնվազն 50 միավոր) կամ DELF Junior B1 (առնվազն 60 միավոր) , անգլերեն - IELTS (առնվազն 6), TOEFL (առնվազն 70) Cambridge Assessment English FCE, BEC Vantage, BEC Higher, CAE, CPE, գերմաներեն - GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (առնվազն 60 միավոր), TELC Deutsch B1 (առնվազն 180 միավոր), DSD 1 (ընթերցանություն՝ առնվազն 14 միավոր, ունկնդրում՝ առնվազն 14, գրելու հմտություն՝ առնվազն 12 հաղորդակցման հմտություն՝ առնվազն 12),
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագրի լուսածրված տարբերակը (7500 դրամ)։

      Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում՝ ստորև ներկայացված տվյալներով՝

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան"

Հասցե - ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

ՀՎՀՀ 01002296

Վճարման նպատակը ՝ Ընդունելության քննություններ  – դիմորդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

Հ/Հ 220303350015000

Անկախ այն հանգամանքից, թե որ տարբերակով եք փաստաթղթերը ներկայացրել, ընդունելության քննության չի թույլատրվի մասնակցել, եթե չներկայացնեք անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բնօրինակը։

Քննությունների օրեր

Քննությունների կանոններ

 • Քննության օրը դիմորդները ներկայանում են քննության սկզբից մեկ ժամ շուտ :
 • Դիմորդները  քննությանը ներկայանալու համար պետք է ունենան ՄԻԱՅՆ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ և գործերի ընդունման ժամանակ տրված անցաթուղթ:
 • Առցանց գրանցված դիմորդներն անցաթուղթը կարող են ստանալ համալսարանում՝ իրենց ֆակուլտետի համար նախատեսված քննության առաջին օրը :
 • Ուշացումների և/կամ անձնագրի կամ նույնականացման քարտի և անցաթղթի բացակայության դեպքում դիմորդի մուտքը քննասենյակ արգելվում է :
 • Բոլոր քննական աշխատանքներն  անանուն են և ստուգվում են անաչառության սկզբունքով: ՀՖՀՀ- ում բոլորին ընձեռվում է  հաջողության հասնելու հնարավորություն :

Մաղթում ենք Ձեզ հաջողություն և հուսանք՝ 2021-2022 ուսումնական տարում հնարավորություն կունենանք ծանոթանալ միմյանց հետ :

Իրավաբանական ֆակուլտետ

Հայոց լեզու -  հունիսի 26-ին` ժամը 9:00-12:00

Հասարակագիտություն - հունիսի 27-ին՝ ժամը 9:00-11:00

Օտար լեզու - հունիսի 28-ին՝ ժամը 15:00-17:00

Մարքեթինգի ֆակուլտետ

Մաթեմատիկա - հունիսի 29-ին՝ ժամը 9:00-12:00

Հայոց լեզու - հունիսի 30-ին՝ ժամը 15:00-18 :00

Օտար լեզու - հուլիսի 1-ին՝ ժամը 09:00-11:00

Կառավարման ֆակուլտետ

Հայոց լեզու - հունիսի 26-ին՝ ժամը 15:00-18:00

Օտար լեզու - հունիսի 27-ին՝ ժամը 15:00-17 :00

Մաթեմատիկա - հունիսի 28-ին՝ ժամը 9:00-12 :00

Ֆինանսների ֆակուլտետ

Հայոց լեզու - հունիսի 26-ին՝ ժամը 09:00-12:00

Մաթեմատիկա - հունիսի  27-ին՝ ժամը 9:00-12:00

Օտար լեզու - հունիսի 28-ին՝ ժամը 09:00-11:00

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի  ֆակուլտետ

Օտար լեզու - հունիսի 29-ին՝ ժամը 15:00-17 :00

Մաթեմատիկա - հունիսի 30՝ ժամը 9:00-13 :00

Փորձնական քննությունների թեստեր և պատասխաններ (2021թ․)

Փորձնական քննությունների արդյունքները կուղարկվեն մասնակիցների էլ․հասցեներին այս շաբաթվա ընթացքում։

Հայոց լեզու տարբերակ  (թեստ)

Հայոց լեզու տարբերակ 1 (պատասխաններ)

Հայոց լեզու տարբերակ 2 (թեստ)

Հայոց լեզու տարբերակ 2 (պատասխաններ)

Հայոց լեզու տարբերակ 2 (պատասխաններ). ուղղում

Հասարակագիտություն (թեստ)

Հասարակագիտություն (պատասխաններ)

Հասարակագիտություն (պատասխաններ)ուղղում

Մաթեմատիկա ԿՄՖ տարբերակ 1 (թեստ)

Մաթեմատիկա ԿՄՖ տարբերակ 1 (պատասխաններ)

Մաթեմատիկա ԿՄՖ տարբերակ 2 (թեստ)

Մաթեմատիկա ԿՄՖ տարբերակ 2 (պատասխաններ)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (թեստ)

Մաթեմատիկա ԻԿՄ (պատասխաններ)

Ֆրանսերեն (թեստ)

Ֆրանսերեն (պատասխաններ)

Անգլերեն (թեստ)

Անգլերեն (պատասխաններ)

Գերմաներեն (թեստ)

Գերմաներեն (պատասխաններ)

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Ընդունող հանձնաժողովի հեռ․ 077 27 96 42 ,   077 27 96 43

Ուսումնական մասի հեռ. +374 60 27 96 51

Էլ. հասցե.  admission@ufar.am

2021թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ