• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Բակալավրիատ

Նպատակը

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել մասնագիտական բնագավառի հիմնարար գիտելիքներ և նախնական մասնագիտացում, որը նրանց թույլ կտա հավակնել միջին օղակի պաշտոններին: 

Ընդունելություն

ՀՖՀՀ-ն նպատակ ունի կառավարման, ֆինանսների, իրավաբանական, մարքեթինգի, ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետներում պատրաստել խելացի, լայնախոհ, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ: Դիմորդների գնահատման եղանակը հիմնված է փոխհատուցման մոդելի վրա, որը թույլ է տալիս ընդունել տարբեր նախասիրություններ ունեցող, այդ թվում նաև հումանիտար ուղղվածությամբ դիմորդների: 

Ընդունելության քննություններ

Ընդունելության քննությունների թեստերը կազմվում են հանրակրթական դպրոցի ծրագրի հիման վրա․

- Մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Տարածաչափություն", "Միացությունների տեսություն" և "Երկրաչափական ասույթներ" թեմաների:

- Հայոց լեզու և օտար լեզու՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր

- Հասարակագիտություն՝ հանրակրթական դպրոցի 9-րդ (Եր․, Զանգակ, 2014 հրատ․) և 11-րդ (Եր․, Տիգրան Մեծ, 2015 հրատ․) դասարանների դասագրքեր

- Խորացված մաթեմատիկա՝ հանրակրթական դպրոցի ծրագիր՝ բացառությամբ "Երկրաչափական ասույթներ" թեմայի

Մաթեմատիկայի քննության ժամանակ տրամադրվող բանաձևեր

Մաթեմատիկայի քննության ուղեցույց

Մաթեմատիկայի քննական նմուշ

Մաթեմատիկայի քննական նմուշ-ԻԿՄ

Հասարակագիտություն

Հայոց լեզու

Անգլերեն-ԿՄՖ

Անգլերեն-ԻԿՄ

Գերմաներեն-ԿՄՖ

Գերմաներեն-ԻԿՄ

Ֆրանսերեն-ԿՄՖ

Ֆրանսերեն-ԻԿՄ

 

 

Հասցե` Դավիթ  Անհաղթի  10, ք.Երևան  0037

Ուսումնական մասի հեռ. +374 60 27 96 51

Էլ. հասցե.  admission@ufar.am

2022թ. ՀՖՀՀ-ի բակալավրիատ ընդունելության կանոնակարգ