• RENTREE
  • ՈՒՖԱՌԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
  • Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
  • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ

Ուսման վարձավճար

2020-2021 ուստարվա ուսման վարձը

Իրավաբանական, մարքեթինգի, կառավարման և ֆինանսների ֆակուլտետների  համար

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

1-ին կուրս – 850 000 դրամ

2-րդ կուրս – 875 000 դրամ

3-րդ կուրս – 900 000 դրամ

4-րդ կուրս – 935 000 դրամ

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

1-ին կուրս – 910 000 դրամ

2-րդ կուրս – 940 000 դրամ

 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի համար

(հայ ուսանողների համար)

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

1-ին կուրս – 995 000 դրամ

2-րդ կուրս – 1 030 000 դրամ

3-րդ կուրս – 1 055 000 դրամ

4-րդ կուրս – 1 090 000 դրամ

(օտարերկրացի ուսանողների համար)

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

1-ին կուրս – 4500 EUR

2-րդ կուրս – 4635 EUR

3-րդ կուրս – 4775 EUR

4-րդ կուրս – 4917 EUR

Ուսման վարձի վճարման փուլերը

Ուսման վարձերը կարող են վճարվել կիսամյակ առ կիսամյակ: