• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Ուսման վարձավճար

2021-2022 ուստարվա ուսման վարձը

Իրավաբանական, մարքեթինգի, կառավարման և ֆինանսների ֆակուլտետների  համար

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

1-ին կուրս – 875 000 դրամ

2-րդ կուրս – 900 000 դրամ

3-րդ կուրս – 935 000 դրամ

4-րդ կուրս – 955 000 դրամ

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

1-ին կուրս – 940 000 դրամ

2-րդ կուրս – 970 000 դրամ

 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի համար

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

1-ին կուրս – 1 030 000 դրամ

2-րդ կուրս – 1 055 000 դրամ

3-րդ կուրս – 1 090 000 դրամ

4-րդ կուրս – 1 125 000 դրամ

Ուսման վարձի վճարման փուլերը

Ուսման վարձերը կարող են վճարվել կիսամյակ առ կիսամյակ: