• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Նախապատրաստական դասընթացներ

Նպատակը

Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական դասընթացները նախատեսված են ավագ դպրոցների ավարտական դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Բակալավրիատ հետևյալ հինգ մասնագիտություններով.

 • Իրավագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Մարքեթինգ,
 • Ֆինանսներ
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա:

Դասընթացների նպատակն է դիմորդներին պատրաստել համալսարանի ընդունելության քննություններին: Դասընթացներին մասնակցությունը նաև լավ հնարավորություն է ծանոթանալու ՀՖՀՀ-ի առանձնահատկություններին և դասավանդման մեթոդներին: Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստական դասընթացների ուսանողների շուրջ 80%-ը հաջողությամբ ընդունվում են համալսարանի Բակալավրիատ:

Դասընթացների կազմակերպումը

Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը 39 շաբաթ է (2020թ. սեպտեմբերի 14-ից- 2021թ. հունիսի 4-ը): Այն ներառում է 34 շաբաթ դաս և 5 շաբաթ քննությունների, արձակուրդների և բաց թողնված դասերի լրացման համար:

Դասավանդումն իրականացվում է փորձառու դասախոսների կողմից՝ փոքր խմբերով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից 18:20-ը:

Ներբեռնել ժամանակացույցը

Քննություններ

Նախապատրաստական դասընթացի ուսանողների առաջադիմությունը ստուգելու նպատակով, բացի դասավանդող դասախոսների կողմից իրականացվող գնահատումներից, դեկտեմբերին և ապրիլին կազմակերպվում են փորձնական քննություններ:

Այս քննությունները անցկացվում են ՀՖՀՀ-ի ընդունելության քննությունների ձևաչափով և բացի գիտելիքները ստուգելուց՝ հնարավորություն են տալիս նաև ծանոթանալու ընդունելության քննությունների ընթացակարգին:

Փորձնական քննություններին կարող են մասնակցել նաև նախապատրաստական դասընթացին չհաճախող դիմորդները: 

Այս փորձնական քննությունները նախատեսված են ավարտական դասարանի այն դիմորդների համար, որոնք ցանկանում են ընդունվել ՀՖՀՀ: 

Քննությանն անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով քննությունը սկսվելուց 30 րոպե շուտ : Ուշացումների և/կամ առանց անձը հաստատող փաստաթղթի մուտքը քննասենյակ արգելվում է:

Ուսման վարձը

Նախապատրաստական դասընթացի տարեկան վարձը կազմում է.

 • հայոց լեզու՝ 110 000 դրամ,
 • օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն)՝ 130 000 դրամ,
 • հասարակագիտություն՝ 130 000 դրամ,
 • մաթեմատիկա (կառավարման, մարքեթինգի և ֆինանսների ֆակուլտետների համար)՝ 130 000 դրամ,
 • խորացված մաթեմատիկա (ԻԿՄ ֆակուլտետի համար)՝ 160 000 դրամ:

Գումարը վճարվում է ըստ կիսամյակների՝  մինչև  յուրաքանչյուր ամսվա  15-ը:

Հայտերի ընդունում

Հայտերի ընդունումը կատարվում է առցանց։

Առցանց գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ufaradmission@gmail.com էլ. հասցեին ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • լրացված գրանցման թերթիկը,
 • դիմորդի աձնագրի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի  և ծննդյան վկայականի լուսածրված պատճենները (սկան),
 • անչափահաս դիմորդների համար ծնողի կողմից լրացված համաձայնագրի լուսածրված և վերջինիս անձնագրի 2-րդ, 3-րդ էջերի լուսածրված պատճենները,
 • 3x4 չափի 1 լուսանկ (JPEG ձևաչափով)՝ ուղարկել որպես առանձին փաստաթուղթ
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագրի լուսածրված տարբերակը (6000 դրամ)։ Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում ստորև ներկայացված տվյալներով՝

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան"

Հասցե - ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

ՀՎՀՀ 01002296

Վճարման նպատակը ՝ Նախապատրաստական դասընթացներ  –դիմորդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

      Հ/Հ 220303350015000

 

Կարելի է գրանցվել նաև ուստարվա ընթացքում, ինչը հնարավորություն է տալիս մասնակցել դասընթացի մնացած մասին` դրա համար վճարելով համապատասխան գումարը:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Արևիկ Դավթյանին:

Հեռ. 060 27 96 51

Էլ. փոստ`  cp@ufar.amadmission@ufar.am