• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո

Նախապատրաստական դասընթացներ

Նպատակը

Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական դասընթացները նախատեսված են ավագ դպրոցների ավարտական դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Բակալավրիատ հետևյալ հինգ մասնագիտություններով.

 • Իրավագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Մարքեթինգ,
 • Ֆինանսներ
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա:

Դասընթացների նպատակն է դիմորդներին պատրաստել համալսարանի ընդունելության քննություններին: Դասընթացներին մասնակցությունը նաև լավ հնարավորություն է ծանոթանալու ՀՖՀՀ-ի առանձնահատկություններին և դասավանդման մեթոդներին: Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստական դասընթացների ուսանողների շուրջ 80%-ը հաջողությամբ ընդունվում են համալսարանի Բակալավրիատ:

Դասընթացների կազմակերպումը

Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը 39 շաբաթ է (2021թ. սեպտեմբերի 13-ից- 2022թ. հունիսի 3-ը): Այն ներառում է 34 շաբաթ դաս և 4 շաբաթ քննությունների, արձակուրդների և բաց թողնված դասերի լրացման համար:

Դասավանդումն իրականացվում է փորձառու դասախոսների կողմից՝ փոքր խմբերով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից 18:20-ը:

2-րդ կիսամյակից դասընթացներին միանալու համար դիմորդները հայտը կարող են ուղարկել դեկտեմբերի 20-25-ի ժամանակահատվածում:

Ներբեռնել ժամանակացույցը

Քննություններ

Նախապատրաստական դասընթացի ուսանողների առաջադիմությունը ստուգելու նպատակով, բացի դասավանդող դասախոսների կողմից իրականացվող գնահատումներից, դեկտեմբերին և ապրիլին կազմակերպվում են փորձնական քննություններ:

Այս քննությունները անցկացվում են ՀՖՀՀ-ի ընդունելության քննությունների ձևաչափով և բացի գիտելիքները ստուգելուց՝ հնարավորություն են տալիս նաև ծանոթանալու ընդունելության քննությունների ընթացակարգին:

Փորձնական քննություններին կարող են մասնակցել նաև նախապատրաստական դասընթացին չհաճախող դիմորդները: 

Այս փորձնական քննությունները նախատեսված են ավարտական դասարանի այն դիմորդների համար, որոնք ցանկանում են ընդունվել ՀՖՀՀ: 

Քննությանն անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով քննությունը սկսվելուց 30 րոպե շուտ : Ուշացումների և/կամ առանց անձը հաստատող փաստաթղթի մուտքը քննասենյակ արգելվում է:

Ուսման վարձը

Նախապատրաստական դասընթացի տարեկան վարձը կազմում է.

 • հայոց լեզու՝ 110 000 դրամ,
 • օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն)՝ 130 000 դրամ,
 • հասարակագիտություն՝ 140 000 դրամ,
 • մաթեմատիկա (կառավարման, մարքեթինգի և ֆինանսների ֆակուլտետների համար)՝ 140 000 դրամ,
 • խորացված մաթեմատիկա (ԻԿՄ ֆակուլտետի համար)՝ 170 000 դրամ:

Գումարը վճարվում է ըստ կիսամյակների՝  մինչև  յուրաքանչյուր ամսվա  15-ը:

Հայտերի ընդունում

Հայտերի ընդունումը կատարվում է միայն առցանց՝ 2021 թ. հուլիսի 12-ից 23-ը և օգոստոսի 23-ից 27-ը ժամանակահատվածում:

 2-րդ կիսամյակից դասընթացներին միանալու համար դիմորդները հայտը կարող են ուղարկել դեկտեմբերի 20-25-ի ժամանակահատվածում:

Հայտերի ընդունման հաստատման մասին տեղեկատվությունը իրենց էլ.հասցեներին դիմորդները կստանան 3-5 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Առցանց գրանցվելու համար անհրաժեշտ է admission@ufar.am  էլ. հասցեին ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • լրացված գրանցման թերթիկը (դիմորդի ստորագրության առկայությունը պարտադիր է),
 • դիմորդի աձնագրի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի  և ծննդյան վկայականի լուսածրված պատճենները (սկան),
 • անչափահաս դիմորդների համար ծնողի կողմից լրացված համաձայնագրի լուսածրված (ծնողի ստորագրության առկայությունը պարտադիր է) և վերջինիս անձնագրի 2-րդ, 3-րդ էջերի լուսածրված պատճենները,
 • 3x4 չափի 1 լուսանկար (JPEG ձևաչափով)՝ ուղարկել որպես առանձին փաստաթուղթ
 • Գործերի ընդունման համար վճարվող գումարի անդորրագրի լուսածրված տարբերակը (6000 դրամ)։ Վճարումը կարող եք իրականացնել ցանկացած բանկում ստորև ներկայացված տվյալներով՝

Ստացող - "Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան"

Հասցե - ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10

ՀՎՀՀ 01002296

Վճարման նպատակը ՝ Նախապատրաստական դասընթացներ  –դիմորդի Ազգանուն Անուն Հայրանուն

Բանկ - "ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ" ՓԲԸ, "ԶԵՅԹՈՒՆ" մանսաճյուղ

      Հ/Հ 220303350015000

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Արևիկ Դավթյանին:

Հեռ. 060 27 96 51

Էլ. փոստ`  cp@ufar.am, admission@ufar.am