• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
Նաիրա Հայրապետյան
Մարքեթինգի ֆակուլտետի դեկան

Նաիրա Հայրապետյան

+374 10 24 96 42
respch_marketing@ufar.am