• Շրջանավարտ 2019 Վիկտոր Հյուգո
  • Նոր կամպուսի UFAR20+ նախագիծ
Արևիկ Դավթյան
Ուսումնական մասի պատասխանատուի տեղակալ

Արևիկ Դավթյան

+374 60 27 96 51
cp@ufar.am