• Երթ դեպի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր
  • CE
  • Ձմեռը ՀՖՀՀ-ում

Կարիերայի կենտրոն

ՀՖՀՀ կարիերայի կենտրոնի գործառույթներն են՝

  • հավաքագրել և տարածել պրակտիկայի և աշխատանքի առաջարկներ,
  • ուժեղացնել կապը գործարար միջավայրի հետ,
  • հարցում անցկացնել շրջանավարտների մասնագիտական ներգրավվածության վերաբերյալ,
  • հավաքագրել շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշները:

 ՀՖՀՀ-ի կարիերայի կենտրոնի կողմից 2016թ. անցկացված հարցման արդյունքները (անգլերեն)

2016թ. բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 245 շրջանավարտների  2017թ. հարցման արդյունքներ