• ''Կանանց վերնախավը ֆրանսախոս աշխարհում'' խորագրով միջազգային համաժողով
 • Բաց դռների օր 2018
 • ԴիջիԹեք էքսպո
 • Մամլո ասուլիս /ԻԿՄ
 • Երթ դեպի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր
 • CE
 • Ձմեռը ՀՖՀՀ-ում
 • Ընդունելություն Ֆրանսիայի դեսպանատանը 2018

Նախապատրաստական դասընթացներ

Նպատակը

Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական դասընթացներ նախատեսված է ավագ դպրոցների ավարտական դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Բակալավրիատ հետևյալ չորս մասնագիտություններով.

 • Իրավագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Մարքեթինգ,
 • Ֆինանսներ:

Դասընթացների նպատակն է դիմորդներին պատրաստել համալսարանի ընդունելության քննություններին: Դասընթացներին մասնակցությունը նաև լավ հնարավորություն է ծանոթանալու ՀՖՀՀ-ի առանձնահատկություններին և դասավանդման մեթոդներին: Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստական դասընթացների ուսանողների շուրջ 80%-ը հաջողությամբ ընդունվում են համալսարանի Բակալավրիատ:

Դասընթացների կազմակերպումը

Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը 39 շաբաթ է (2018թ. սեպտեմբերի 10-ից 2019թ. հունիսի 7-ը): Այն ներառում է 34 շաբաթ դաս և 5 շաբաթ քննությունների, արձակուրդների և բաց թողնված դասերի լրացման համար:

Դասավանդումն իրականացվում է փորձառու դասախոսների կողմից՝ փոքր խմբերով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից 18:20-ը:

Ներբեռնել ժամանակացույցը

 Քննություններ

Նախապատրաստական դասընթացի ուսանողների առաջադիմությունը ստուգելու նպատակով, բացի դասավանդող դասախոսների կողմից իրականացվող գնահատումներից, դեկտեմբերին և ապրիլին կազմակերպվում են փորձնական քննություններ:

Այս քննությունները անցկացվում են ընդունելության քննությունների ձևաչափով և բացի գիտելիքները ստուգելուց՝ հնարավորություն են տալիս նաև ծանոթանալու ընդունելության քննությունների ընթացակարգին:

Փորձնական քննություններին կարող են մասնակցել նաև նախապատրաստական դասընթացին չհաճախող դիմորդները: Քննություններին մասնակցելու համար վերջիններս պետք է նախապես գրանցվեն և վճարում կատարեն:

Գրանցումները կատարվում են 201 սենյակում, վճարումները՝ 102 սենյակում (հաշվապահությունում):

2018թ. դեկտեմբերի փորձնական քննությունների համար գրանցումներն ընդունվելու են դեկտեմբերի 3-ից 14-ը: Յուրաքանչյուր քննության վարձը 5000 ՀՀ դրամ է:

Ուսման վարձը

Նախապատրաստական դասընթացի տարեկան վարձը կազմում է.

 • հայոց լեզու՝ 110 000 դրամ,
 • օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն)՝ 120 000 դրամ,
 • հասարակագիտություն՝ 120 000 դրամ,
 • մաթեմատիկա (կառավարման, մարքեթինգի և ֆինանսների ֆակուլտետների համար)՝ 120 000 դրամ,
 • խորացված մաթեմատիկա (ԻԿՄ ֆակուլտետի համար)՝ 150 000 դրամ:

Գումարի առաջին կեսը վճարվում է մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 24-ը (ներառյալ), իսկ մյուս կեսը` մինչև 2019թ. հունվարի 18-ը (ներառյալ):

Հայտերի ընդունում

Հայտերն ընդունվում են հուլիսի 9-ից 27-ը և օգոստոսի 27-ից 31-ը: Կարելի է գրանցվել նաև ուստարվա ընթացքում, ինչը հնարավորություն է տալիս մասնակցել դասընթացի մնացած մասին` դրա համար վճարելով համապատասխան գումարը:

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է 201 սենյակ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • լրացված գրանցման թերթիկը (կարելի է լրացնել տեղում),
 • աձնագրի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի պատճենը կամ ծննդյան վկայականի պատճենը (գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը),
 • լրացված և ստորագրված պայմանագիր (լրացվում է տեղում, անչափահաս ուսանողների համար պարտադիր է ծնողի ներկայությունը, ինչպես նաև ծնողի անձնագրի պատճենը),
 • 3x4 չափի 1 լուսանկար,
 • գործերի ընդունման համար հաշվապահությունում (102 սենյակ) վճարված գումարի (6 000 դրամ) անդորրագիր:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Լիանա Մակարյանին:

Աշխատանքային ժամեր

Գործերն ընդունվում են երկուշաբթիից ուրբաթ

ժամը 9:30-12:00 և 14:00-16:30

ՀՖՀՀ, Դավիթ Անհաղթի 10

201 սենյակ

Հեռ. 060 27 96 51

Էլ. փոստ`  cp@ufar.am