• Երթ դեպի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր
 • CE
 • Ձմեռը ՀՖՀՀ-ում

Նախապատրաստական դասընթացներ

Նպատակը

Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական դասընթացներ նախատեսված է ավագ դպրոցների ավարտական դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի (ՀՖՀՀ) Բակալավրիատ հետևյալ չորս մասնագիտություններով.

 • Իրավագիտություն,
 • Կառավարում,
 • Մարքեթինգ,
 • Ֆինանսներ:

Դասընթացների նպատակն է դիմորդներին պատրաստել համալսարանի ընդունելության քննություններին: Դասընթացներին մասնակցությունը նաև լավ հնարավորություն է ծանոթանալու ՀՖՀՀ-ի առանձնահատկություններին և դասավանդման մեթոդներին: 

Դասընթացների կազմակերպումը

Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը 39 շաբաթ է (2017թ. սեպտեմբերի 11-ից 2018թ. հունիսի 10-ը): Այն ներառում է 34 շաբաթ դաս և 6 շաբաթ քննությունների, արձակուրդների և բաց թողնված դասերի լրացման համար:

Դասավանդումն իրականացվում է փորձառու դասախոսների կողմից՝ փոքր խմբերով, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից 18:20-ը:

Ներբեռնել ժամանակացույցը

 Քննություններ

Դասընթացներին մասնակիցները հնարավորություն են ունենում 2 անգամ միջանկյալ փորձնական քննություններ հանձնել:
Նախորդ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նախապատրաստական դասընթացների ուսանողների շուրջ 80%-ը հաջողությամբ ընդունվում են համալսարանի Բակալավրիատ:

Ուսման վարձը

Նախապատրաստական դասընթացների տարեկան վարձը կազմում է 330 000 դրամ: Գումարի առաջին կեսը վճարվում է մինչև 2017թ. սեպտեմբերի 22-ը (ներառյալ), իսկ մյուս կեսը` մինչև 2018թ. հունվարի 19-ը (ներառյալ):  Մեկ կամ երկու առարկաների դասերին գրանցվելու դեպքում յուրաքանչյուր առարկայի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 110 000 դրամ (յուրաքանչյուր կիսամյակի համար` 55 000 դրամ):

Հայտերի ընդունում

Հայտերն ընդունվում են հուլիսի 10-ից 28-ը և օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 5-ը: Կարելի է գրանցվել նաև ուստարվա ընթացքում, ինչը հնարավորություն է տալիս մասնակցել դասընթացի մնացած մասին` դրա համար վճարելով համապատասխան գումարը:
 

Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է 201 սենյակ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 • լրացված գրանցման թերթիկը (կարելի է լրացնել տեղում),
 • աձնագրի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ էջերի պատճենը կամ ծննդյան վկայականի պատճենը (գործերը հանձնելուց ներկայացվում է բնօրինակը),
 • լրացված և ստորագրված պայմանագիր (լրացվում է տեղում, անչափահաս ուսանողների համար պարտադիր է ծնողի ներկայությունը, ինչպես նաև ծնողի անձնագրի պատճենը),
 • 3x4 չափի 1 լուսանկար,
 • գործերի ընդունման համար հաշվապահությունում (102 սենյակ) վճարված գումարի (6 000 դրամ) անդորրագիր:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Լիանա Մակարյանին:

Աշխատանքային ժամեր

Գործերն ընդունվում են երկուշաբթիից ուրբաթ

ժամը 9:30-12:00 և 14:00-16:30

ՀՖՀՀ, Դավիթ Անհաղթի 10

201 սենյակ

Հեռ. 060 27 96 51

Էլ. փոստ`  cp@ufar.am