1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ՀՖՀՀ պատրաստում է մասնագետներ 4 ֆակուլտետներում.

Իրավաբանական

gestion1
...դատական, վարչական իրավունք

Ֆինանսների

gestion1
…բանկային գործ և ապահովագրություն...

Կառավարման

gestion1
...մենեջմենթ, հաշվապահություն ...

Մարքեթինգի

gestion1
...վաճառք և մարքեթինգ ...

Հայտարարություն

Մեր նոր կայքը հասանելի է հետևյալ հասցեով www.ufar.am

 


Ամբիոններ

Երեք ֆակուլտետներում ուսումնառությունը կազմակերպվում է 8 ամբիոնների միջոցով.

1 Իրավունքի ամբիոն
2 Ֆինանսների և հաշվապահության ամբիոն
3 Տնտեսագիտության ամբիոն
4 Մարքեթինգի ամբիոն
5 Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոն
6 Օտար լեզուների ամբիոն
7 Հումանիտար և հասարակագիտական առարկաների ամբիոն
8 ֆիզիկական դաստիրակության և սպորտի ամբիոն